Иригационна система 32.F1201.00 за NSK


Иригационна система 32.F1201.00 за имплантологичен мотор NSK

https://www.omniaspa.eu/en/products/oral-irrigation-kits.html?limit=all