Macro Line


Увеличете съществуващото увеличение

Най-доброто подобрение, подходящо за системите Kepler, Swarovski Optik, ZEISS Eyemag Pro, ZEISS KF / KS и ZEISS k bino

по коефициент x1,5 / x 2,0 / x 2,5 пъти