Система за анестезия The Wand STA


Специална система за анестезия The WAND STA 
Поставянето на анестезията  е напълно безболезнено, защото системата има контролирано компютърно дозиране.

The Wand e устройство, с което поставянето на анестетика става напълно безболезнено за пациента. Това се дължи на възможността на машината да поддава анестезия много бавно с най-ниско ниво на налягане.

Налягането, което The Wand упражнява върху меките тъкани е 18 бара, докато това на обикновената спринцовка е близо 90 бара.   

Друга причина за безболезненото поставяне на упойка е бавното поддаване.  Когато The Wand бъде включена, тя поддава анестетика капка по капка. По този начин упоената тъкан води иглата и пациента не усеща болка. 
Важна характеристика на The wand e възможността за прецизното изолиране на работната повърхност в устата. Машината може да изолира от един зъб до цялата челюст. 

StA  (single tooth anesthesia) е най-големият плюс на устройството. Поставянето на упойка интралегаментарно дава възможност да се изолира само един зъб. The Wand разполага с индикатор, който насочва стоматолога, към намирането на правилната позиция за поставянето на този тип анестезия.

Машината разполага с опция за аспирация (през иглата), за по-лесното поставяне на проводна анестезия. 
Палатиналната анестезия е безболезнена за пациента, благодарение на факта, че упоената тъкан води иглата.   
Иглите за устройството са специално създадени под формата на писалка и са в 3 размера: 

•½ 
•1 
•1 ¼ 

Карпулата с анестетика се поставя в единия край на иглата и се завива в специално пригоденото място. За по-лесна работа в дисталните участъци, може да бъде скъсена пластмасовата дръжка на иглата. Върхът й също може да се извива за по-голямо удобство. 

The Wand e много предпочитан и при работа в сферата на детската стоматология. 

https://www.dropbox.com/sh/vwj4l8d052mak39/AAACqX5orW-Hb5G0-5kxYwJ8a?dl=0

http://www.thewand.com/