CopiOs Pericardium Membrane 30x40


Говежди перикард

Запазена е натуралната 3D структура на фибрите и състав на естествената тъкан, благодарение на процеса Tutoplast®

Запазено биомеханично поведение

  • Здрава - висока якост на опън и устойчивост на разкъсване
  • Тънка - ≤ 0.5mm
  • Лесна манипулация - еластична и изключително адаптивна
  • Резорбируема  с дълготрайна бариерна функция    (8 – 16 седмици )
  • Благоприятства тъканната регенерация - стимулира остеобластите, клетките на пародонталния лигамент и клетъчната пролиферация
  • Няма специфика на повърхностите
  • 5 години срок на годност , съхранение при стайна температура

CopiOs Pericardium Membrane е разработена за използване съвместно с Puros алографт.

Размери: 
15 х 20mм
20 х 30mm
30 х 40mm