Колагенова превръзка Colla Plug


https://www.zimmerbiometdental.com/wps/portal/dental/site/dental/dental-professionals/regenerative-solutions/collagen-wound-care/zimmer-collagen-tape-patch-and-plug/!ut/p/z1/xVFbb4IwFP4te_CxOaWg4COaRXdhJnNT6MvSlSJs0CJUnfv1Hs2yZAnu8rQ-tec7_S75gEMMXIttsRK2MFqU-E744Gk67DPnhrLbgD2MaehezRfRYn7nTHxYAAcuta1tDolNlbaiJNJoi7cezU2levRjWjcmU217Im57tFErpVWDSltFWlNujpI4l6YsBUJkZzY6JVI0SPFeVJVqyCdmRa1ILazMicClutysjkZqWaSQuJ7vu6kjiJP6GfEkzUgwVAEJAul6gUqZ32ew_CkZR5ieOSHF_7xjJaSjezZyKZ3MWOfCF44EPfhnPcwGsNwWageP2jQVljH_Y8QpheuThW9SYsHFy3rNQ2zx2Nqbhfh_a0RHrInGERaKSE4KnRmIu8Qh7haHuEMc4t-I11UVuHvymkWXrsef97swvDgAE2kb2A!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

РЕЗОРБИРУЕМИ КОЛАГЕНОВИ ПРЕВРЪЗКИ ЗА ЛИГАВИЧНИ РАНИ:

CollaCote®​
CollaPlug®
CollaTape®

•Контрол на кървенето, ускоряват съсирването и стабилизират кръвния съсирек
•Предпазват раневата повърхност и
•Осигуряват своеобразен скелет за тъканен растеж
•Високо порьозни

Резорбират се за 10 до 14 дни

CollaCote® 2 cm x 4 cm, 3 mm дебелина - за реконтуриране на мека тъкан, ламба, херметизиране на синусен графт, GBR и при перфорация на синусната мембрана.

CollaPlug® колагенов конус 10 mm x 20 mm -  в  постекстракционни алвеоли и четиристенни  кухини, както и за рани от биопсия.

CollaTape® 2.5 cm x 7.5 cm, 1 mm дебелина - дефекти на алвеоларния гребен, графтинг на алвеоли, разкъсвания на Шнайдериевата мембрана, субантрална аугментация и мекотъканни донорни повърхности.