ENDOBON® XENOGRAFT GRANULES ROX05 0.5ml


ENDOBON® XENOGRAFT GRANULES

Разработен за осигуряване на максимум костен обем. 

нерезорбируем 

Гранулите на ксенографта се свързват много добре една с друга, когато са хидратирани и това осигурява лесното му пренасяне до мястото на дефекта. 
От извлечен говежди хидроксиапатит, който е депротеинизиран чрез двустъпков 
високотемпературен процес с цел да се направи протекция от бактерии и вируси. 
Нерезорбируем материал, който е идеален за поставяне при регенеративни процедури 
за костни дефекти, когато се цели запазване на обем. 

Остеокондуктивен поради наличието на микро и макро пори в частиците за костна 
интеграция, което осигурява стабилността на графта и прорастването на кръвоносни 
съдове. 
 

ИНДИКАЦИИ:

 -Аугментация на алвеоларния гребен и реконструкции

 - Запълване на костни дефекти след резекция на корена, цистектомия и апикална остеотомия

 - Запълване на костния джоб след екстракция

 - Повдигане на синусната мембрана 

При хистология резултатът след 2 години е: 

Наличие на ядро на регенерираната кост, което показва,че гранулите ксенографт 
Ендобон са интегрирани с новоформирана кост.

https://www.zimmerbiometdental.com/wps/portal/dental/site/dental/dental-professionals/regenerative-solutions/bone-graft-substitutes/xenograft-particulate/endobon-xenograft-particulate/!ut/p/z1/zZFNc4IwEIZ_Sw8eMxtAEY_oQdtqnfGrkEsnwPLRgQQhqD-_a9tLZ9BOb80peTfJPvu-ICAAoeSpyKQptJIlnUPhvi0mI9t65vbSs3cz7juP28PqsH2x5mN4_e2CoDK_sXwOBxAgYmVqk0NoElRGlizWytBuwHNd4YB_q3WjU2zbT7B2wBvMUGFDpCdkrS67KzLpkVbIskamhrVd1JrCdAZJv6DSX3ItG1PEXSkNfY4q0fSE9ZavcHVcJBCOZDLm0k2YHEXIhk4Us4lnDZnlIboOeq6duGSG6JnX59ONPXU4n6_t3gs_DAnJ0PFNQ9fU5FTgGfZKNxUFtP0j4oLD0yfCncgo9OL9eBQ-JXNN4mIg-H_REKXdrGarjOaXJmeFSjUEfUAQ9ANB0A8EwY2O94Hqal95jrvxzrs0L09L3_cfPgBLZCQm/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/