LM Активатор High Short - oранжев


Миодинамичен силиконов апарат High Short

Има по-удебелена дистална част в областта на моларите и премоларите.

High Short моделите се използват за пациенти, при които няма изникнали 2-ри молари

имат по-къса моларна част

11 различни размера на Low Short- 20-70

High Short моделите имат строги индикации за използване:

https://www.lm-dental.com/products/orthodontic-appliances/removable-appliances/lm-activator/lm-activator-high-short/