Стерилизационна касета Servo 5 6650


Стерилизационна касета Servo 5 - за 5 инструмента.