Стерилизационна касета LM Servo 8 6680


Стерилизационна касета LM Servo 8- за осем инструмента

http://www.lm-dental.com/products/care-and-handling/accessories/lm-servo/lm-servo-8