Drill Stop Kit Zimmer Biomet


Drill Stop Kit Zimmer Biomet

кит със стопери за фрези

  • Стоперите се поставят върху фрезите и не позволяват да бъде допусната грешка
  •  маркират желаната дължина

https://www.zimmerbiometdental.com/wps/wcm/connect/dental/b4308373-446c-4615-928d-0509144f8c55/Drill+Stop+Kit+Brochures.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_1O041O02L8PAF0A9JPRUH520H7b4308373-446c-4615-928d-0509144f8c55