ORALyzer® with printer aMMP-8 Lateral Flow Analyzer


ORALyzer® е система с тестове за ранно диагностициране и превенция на пациенти, страдащи от субклинични инфламаторни процеси.

Целта на системата е чрез тестовете пациентите да получат информация за моментния орален статус и да бъдат насочени от личния си дентален лекар как:
-да поддържат естественото съзъбие без признак на възпаление;
-да предпазват денталните импланти от възпаление;
-да поддържат оралното здраве;
-да намаляват скритите възпалителни процеси.

Тестовете, които се правят с дигиталното устройство ORALyzer® with printer aMMP-8 Lateral Flow измерват субклиничната и орална деструкция на тъканите.

Тестовете са два вида:
💗 PerioSafe- за обща орална картина;
      ImplantSafe- за конкретно място- за индивидуален зъб- при имплант и др.

https://www.periopreventioncenter.de/en/

 

💗💗💗💗💗