тест PERIOSAFE DR


https://www.periopreventioncenter.de/en/ 

Тестовете, които се правят с дигиталното устройство ORALyzer® with printer aMMP-8 Lateral Flow измерват субклиничната и орална деструкция на тъканите.