Ortho Sizer - инструмент за измерване на разстоянието между дисталните повърхности на горните резци


OrthoSizer- инструмент за измерване на разстоянието между дисталните повърхности на горните резци.
Размерът се взима като инструмента се постави в дисталната повърхност на единя латерален резец и се измери разстоянието от него до дисталната повърхност на другия латерален резец на горна челюст / 4те зъба/ 
По този начин се избира подходящия модел ЛМ активатор.