Продукти в LM Активатор

Стандартни силиконови апарати за ранно ортодонтско лечение*
*Методът е приложим както от ортодонти, така и от общопрактикуващи дентални лекари

Изработени по модел за идеална оклузия
Различни размери

• Overjet и overbite
• Струпване във фронта
• Кръстосана захапка на 1-2 зъба във фронта
• Насочване на зъбния пробив
• Клас II
• Scissorsbite
• Гингивална усмивка
• Отворена захапка
• Вредни навици