Contours - Гумички за композит -> 1бр.


https://www.clinicianschoice.com/product/contours-coarse-anatomy-trimmers/


• не образуват драскотини по композита
• 90 микрона алуминиев оксид
• за микрофилни, хибридни и нанокомпозити
• 8 пъти автоклавируеми