RACHP32SC


Полирни гуми за акрилна пластмаса за прав наконечник:

Размер: 10 x 20 mm

Super Coarse