Explorer 17-23


Сърповидна сонда и сонда за дистален участък. Удължено по- ниско рамо с извит остър връх, специално предназначено за сондиране на дистални повърхности на задни зъби.