конец PTFE 4/0-16-3/8


конец PTFE 4/0-16-3/8

32.Z3141.00

Хирургичните конци Omnia PTFE са идеални за всякакви имплантологични, пародонтални
и костозаместващи операции, при които е препоръчително използването на монофиламентни
конци с ниска бактериална адхезия. Omnia PTFE конците са меки, биологично
и химически инертни. Сравнени с други монофиламентни синтетични конци, PTFE са високо
толерантни в устната кухина. PTFE са идеални за ограничаване на възпалението, кървенето
и другите странични ефекти, които могат да възникнат при мекотъканни рани.