конец P.G.A. 5/0-16-3/8/ 75 см- резорбируем


конец P.G.A. 5/0-16-3/8/ 75 см- резорбируем

32.Z3056.00

Полигликоловите хирургични конци са синтетични резорбируеми конци, произведени чрез оплитане на нишки от
полигликолова киселина. Полигликоловите конци притежават слой от поликапролактонов кополимер. Конецът запазва 50%
от първоначалната си якост на опън 14 дни след операцията, като по този начин осигурява добро оздравяване на тъканите.
Шевовете се резорбират средно за 25 до 28 дни. Могат да се използват във всички случаи, когато не е необходимо сваляне на
конците.