хирургична аспирация 32.F2046


Аспирация на италианската компания Omnia.
Размер: 2.20 см