Система за имплантологичен мотор


Сет за орална иригация

Правилната иригация по време на препарацията на мястото за импланта е основен фактор за добрата остеоинтеграция и следователно, за успешния изход на операцията.

По тази причина костните борери трябва да бъдат правилно охлаждани. Адекватен поток на охлаждаща течност в достатъчно, но не прекалено количество, може да бъде осигурен от иригационна система, предназначена за конкретния имплантологичен мотор.

Според проучванията на Eriksson повишаването на температурата до
максимум 47°C не бива да трае повече от 1 минута, за да не бъде причинена
некроза на костта от прегрявне.

Докато външната иригация осигурява директно охлаждане на костната
повърхност, вътрешната иригация предотвратява прегряването на
хирургичния борер, причинено от триенето.

Докато външната иригация осигурява директно охлаждане на костната
повърхност, вътрешната иригация предотвратява прегряването на
хирургичния борер, причинено от триенето.