GC G-Premio BOND 5 ml


Едно-компонентен универсален бонд съвместим с всички ец техники. Може да се използва не само за директно свързване, но и за случаи на поправка, както и за лечение на свръхчувствителност.

Изборът на подходяща свързваща система за даден случай и подсигуряването на прецизно изпълнение на указаните от производителя етапи не винаги е лесно! Ето защо GC разработи G-Premio BOND.