G bond Kit - 5 ml


Еднокомпонентен самоецващ фото-полимеризиращ адхезив - лесен за употреба, който използва както микро-механични, така и химични принципи на свързване. Двата функционални мономера, 4-МЕТ и естера на фосфорната киселина са съчетани с нано-частици като образуват уникална и стабилна нано-връзка с дентина : зона на нано-взаимодействие (NIZ) и в същото време осигуряват надеждна адхезия към емайла.

Качества и предимства :

* Нежното ецване осигурява нисък риск от пост-оперативна чувствителност

* Наличието на два функционални мономера създава химична връзка към дентин и емайл

* Доказано дълготрайно клинично представяне

* Едно-компонентна система с опростена техника, която спестява време - 30 сек. за процедура

* Лесен за работа, с ниска чувствителност към влажността на дентина

* Без НЕМА за дълготрайно свързване във времето