ISO FUNCTIONAL термопластични пръчици


Термопластични пръчици за функционални и ребазационни отпечатъци 

Качества и предимства

  • Лесно пластифициране при загряване до 62°C
  • Бързо охлаждане в студена вода
  • Широка работна площ

Начин на употреба-   регистрацията трябва да се вземе, когато материалът е пластичен без да се разкъсва при разтягане.