G-CEM LinkForce Starter Kit цимент


G-CEM LinkForce Starter Kit двойнополимеризиращ адхезивен цимент

Здравина и естетика в една система за всички индикации, към всички субстрати

Универсално решение, което предлага предвидими резултати и позволява да работите по стандартен начин.

GC разработи универсален композитен цимент, който осигурява здраво свързване към всички конструкции: инлеи/онлеи, овърлеи, фасети и корони, както и към всички субстрати – метал, композит, порцелан, цирконий, литиев дисили- кат и хибридните керамики при всички индикации, без компромиси. G-CEM LinkForce от GC – универсално и мощно решение за всички ваши адхезивни предизвикателства при циментиране.