Composite primer


GC Composite primer - адхезив за свързване на композит с композит

  • Възстановява инхибирания слой, за създаване на здрава връзка композит с композит

   Кчества и предимства

* Лесно нанасяне с четка

* Лесна и бърза работа

* Възстановява инхибирания слой

* Сигурна връзка между композитите