Фибро щифт GC Fiber Post 0.8- 10 броя


GC Fiber Post

  • Уникално разсейване на светлината, за да осигури полимеризация на материала, дори в дълбоките участъци от канала
  • Висока плътност на стъклените влакна (77 тегловни %) без структурни дефекти, гарантирайки висока устойчивост при натоварване

10 броя