GC everStick Perio 8 см


https://www.youtube.com/watch?v=HJerJ784wGE

Гласфибро влакна за пародонтално шиниране.

 GC everStick PERIO  са предварително импрегнирани еднопосочни стъклени влакна за минимално инвазивни и надежни шини. Посредством оптималните си манипулативни качества и естетика, те предлагат динамична и изгодна алтернатива за стабилизиране и заместване на зъби.

Качества и предимства :

* Изцяло безметално, транспарентно и високо естетично решение.

* Удобни за пациента поради това, че могат да бъдат изработени като самопочистващи се и без да затрудняват дъвкателната функция.

* Може да бъдат реактивирани  и са лесни за ремоделиране и поправка.

* Отлично микромеханично и химично свързване към композита, благодарение на IPN структура.

* Лесни за отстраняване, когато това се налага.