EverX Posterior


Компюли everX posterior - подсилен с влакна композит за заместване на дентина, който може да се нанася в слой до 4mm

Индикации everX Posterior е подходящ за употреба като подсилващ материал за директни композитни възстановявания, особено при големи постериорни кавитети, например:

1. Кавитети, включващи 3 и повече повърхности

2. Кавитети с липсващи туберкули

3. Дълбоки кавитети (включително клас I, II и ендодонтски лекувани зъби)

4. Кавитети след отстраняване на амалгама

5. Кавитети, при които са индицирани онлеи и инлеи

Забележка: everX Posterior трябва винаги да бъде покрит със слой фотополимеризиращ универсален възстановителен композит, за достатъчна износоустойчивост