everStick ORTHO 12 см/1 брой


https://www.youtube.com/watch?v=t7OwaitdrEE

Гласфибровлакна за ретенция след ортодонтско лечение.

GC everStickORTHO се използва за естетична ретенционна фаза след активно ортодонтско лечение. Матриксът поддържа отделните стъклени влакна в сноп, което спомага за лесното манипулиране и адаптация към дъгата.

Качества и предимства

  • Слива се с естествени зъбен цвят.
  • Лесен за адаптиране към зъбите, елиминирайки необходимостта от гипсови модели.
  • Надежднo свързване с композита.
  • Удобен за носене и лесен за почистване.
  • Изцяло безметален, без риск от алергия към метали ( Ni, Cr).