everStick C & B 8 sm


https://www.youtube.com/watch?v=VwlSsqjl6qA

Глас фибро влакна за корони и композитни мостове.

Диаметър на влакната 1.5мм, приблизително 4000 индивидуални стъклени влакна в сноп.

Употребата на влакната за подсилване GC EverStick C&B предлага уникален лечебен метод за заместване на липсващи зъби. Посредством GC EverStick C&B Вие може да направите композитни мостове, подсилени с влакна само в едно посещение, използвайки неинвазивна техника.

Тази технология за подсилване с влакна, основана на доказателства ви осигурява безметален, изгоден метод за лечение, завършващ вашите протетични лечебни възможности.

GC EverStick C&B Ви позволява да направите обратими, минимално инвазивни лечения, при които здравата зъбна тъкан може да бъде запазена толкова дълго, колкото е възможно клинично.

Качества и предимства:

 • Надежден и естетичен начин за заместване на липсващи зъби в едно посещение
 • Подход за запазване на зъбните тъкани
 • Перфектни за спешни ситуации и травматични случаи, за да се осигури незабавно решение за заместване на липсващи зъби
 • Икономична алтернатива в случай на необходимост от обширни възстановявания
 • Идеално както за антериорни, така и за постериорни възстановявания

Индикации:

За Всяка индикация при заместване на липсващи зъби било то временно, преходно или дълготрайно:

 • Повърхностно задържани мостове
 • Инлей и онлей мостове
 • Хибридни мостове
 • Изцяло покриваща короната мостове
 • Мостове върху импланти
 • Временни мостове
 • Имедиатни мостове

Всички тези мостове могат да бъдат направени и в зъботехническа лаборатория.