Блокчета Cerasmart за Cerec/ 12 размер А3 НТ


<p><span style="font-family:calibri,sans-serif; font-size:11pt">Блокчета Cerasmart за Cerec/ 12 размер А3 НТ- 5 броя</span></p> <p><span style="font-family:calibri,sans-serif; font-size:11pt">С предварителна поръчка!</span></p> <p><span style="font-family:calibri,sans-serif; font-size:11pt">CERASMART - блокче от хибридна керамика CAD/CAM, силов амортизатор, основаващ се на уникален производствен процес и патентовано третиране на стъкления пълнеж. </span><br /> <br /> <span style="font-family:calibri,sans-serif; font-size:11pt"><strong><span style="font-family:calibri,sans-serif">Предимства:</span></strong></span><span style="font-family:calibri,sans-serif; font-size:11pt"> </span><br /> <span style="font-family:calibri,sans-serif; font-size:11pt">Трайност и гъвкавост</span><br /> <span style="font-family:calibri,sans-serif; font-size:11pt">Най-висока гъвкавост, позволяваща амортизация на дъвкателното налягане</span><br /> <span style="font-family:calibri,sans-serif; font-size:11pt">С най-висока устойчивост на огъване от категорията си</span><br /> <span style="font-family:calibri,sans-serif; font-size:11pt">Прецизност и трайност</span><br /> <span style="font-family:calibri,sans-serif; font-size:11pt">Бърза и прецизна обработка с борер, точно маргинално адаптиране</span><br /> <span style="font-family:calibri,sans-serif; font-size:11pt">Свръхфин хомогенно дисперсиран пълнеж, за траен гланц и слаба абразия на срещуположните зъби</span><br /> <span style="font-family:calibri,sans-serif; font-size:11pt">Естетични възстановявания и CAD/CAM</span><br /> <span style="font-family:calibri,sans-serif; font-size:11pt">Балансирана флуоресцентност и опалесцентност</span><br /> <span style="font-family:calibri,sans-serif; font-size:11pt">Лесно постигане на повърхност с много добър гланц</span><br /> <span style="font-family:calibri,sans-serif; font-size:11pt">Идеално при употреба в комбинация със специализиран праймер за керамика Ceramic Primer II, полираща паста с ултра фини частици DiaPolisher Paste и с фотополимерна глазура Optiglaze Color. </span></p> <p><span style="font-family:calibri,sans-serif; font-size:11pt">Лесна употреба</span></p> <p><span style="font-family:calibri,sans-serif; font-size:11pt">Универсална версия</span></p> <p><a href="https://www.gceurope.com/products/cerasmart/">https://www.gceurope.com/products/cerasmart/</a></p> <p> </p> <p> </p>