Copi Os Cancellous Particulate0.25-1-1 cc


Спонгиозен костен ксенографт

Kсенографтни  спонгиозни  частици от говежда кост със остеокондунктивни свойства благодарение на запазения колаген и минерален състав, трабекуларна структура и естествена порьозност.

Aдекватна алтернатива на автогенните костни присадки.
Предсказуемо ремоделиране и регенерация.
Биосъвместим с добра поносимост от околните тъкани.
Бързо хидратиране.
Срок на годност 5 години при съхранение на стайна температура.
Tutoplast® обработка.
 

Показания:

• Възстановяване на пародонтални костни дефекти

• Възстановяване на дефекта при имедиатно

имплантиране

• Хоризонтална костна аугментация

• Възстановяване на фуркационни дефекти

• Възстановяване след резекция на киста и апикална остеотомия.

• Възстановяване на екстракционни алвеоли

• Възстановяване на костни дефекти след изрязване на костна присадка от ментума или клона на долната челюст.

• Възстановяване на пространствата около костни блокчета след присаждането им.

Опаковки:

0.5 куб.см
1.0 куб.см
2.0 куб.см

Размер на частиците:

0.25-1.00 mm