LM Trainer Braces


LM Trainer Braces- силиконов апарат 

Използва се в комбинация с брекети

Измества мандибулата напред при клас 2

Предпазва меките тъкани от възпаления и разранявания

Lip bumper

https://www.lm-dental.com/products/orthodontic-appliances/removable-appliances/lm-trainer/lm-trainer-braces/