Ortho Sizer 9400 инструмент за измерване на разстоянието между дисталните повърхности на горните резци


OrthoSizer 9400
инструмент за измерване на разстоянието между дисталните повърхности на горните резци.
Размерът се взима като инструмента се постави в дисталната повърхност на единя латерален резец и се измери разстоянието от него до дисталната повърхност на другия латерален резец на горна челюст / 4-те зъба/ 
По този начин се избира подходящия размер ЛМ активатор.