Стерилизационна касета LM ServoMax 6430


LM-ServoMax foam, 20 pcs