Приложение на диодните лазерни системи в денталната медицина


Ученик на проф. д-р Ю. Каменова