GARRISON ПРЪСТЕН 3D Fusion FX600 зелен


пръстен 3D Fusion FX600  зелен

по- широк пръстен

за големи кухини и за широки кавитети