Лъжица за отпечатък С,М, Л


Лъжица за отпечатък

размери- С,М, Л

горна и долна