Explorer, centered 9-17C XSI


Диагностична сонда плюс сонда за дистален участък. Удължено по- ниско рамо с извит остър връх, специално предназначено за сондиране на дистални повърхности на задни зъби.