Перио сет кюрети Вилем


Перио сет кюрети Вилем 
За прецизна пародонтална хирургия 

* с диамантено покритие Sharp Diamond

Сетът включва 5 инструмента и стерилизационна касета с предпазни капаци:
                 
1.      MINI GRACEY 1/2 SD          201-202MSD ES 
2.      MINI GRACEY 11/12 SD      211-212MSD ES 
3.      MINI GRACEY 15/16 SD      245-246MSD ES 
4.      MINI GRACEY 7/8 SD          207-208MSD ES 
5.      MINI SYNTETTE SD              215-216MSD ES 
6.      Стерилизационна касета SERVO 5E