Arch Wire Tucker 412 – 413 XSI


Инструмент за огъване на дъгата - дистално. Мястото за работа дистално е тясно и телта е твърда, затова инструмента за огъване на дъга на LM има два плоски работни края с отвор в тях с диаметър 1 мм където се поставя дъгата и лесно се огъва. Работната част е дълга и лесно се работи дори и в много тесни пространства.