Пълен сет за композитни възстановявания LM Arte Ergo Max


Пълен сет за композитни възстановявания LM Arte

Сетът вкючва осем инструмента и стерилизационна касета:

  1. Applica
  2. Applica Twist
  3. Modella
  4. Condensa
  5. Fissura
  6. Misura
  7. Misura Posterior
  8. Eccesso
  9. Стерилизационна касета за 8 инструмента  SERVO 8