BK10


Артикулационна хартия - червена
200 лентички 
40 микрона