BK09


Артикулационна хартия - синя
200 лентички 
40 микрона