BK 80


Артикулационна хартия - двустранна
200 лентички 
40 микрона