Optishade Full Set 70100-OS


Optishade Full Set 70100-OS 

камера за дигитално разпознаване и определяне на цвета на зъбите.

Продукт с подобрена точност и повтаряемост на получените резултати.

Дава точни цифрови цветови координати, сравнява тези измервания с база даннни от ръководства за цветове.

Съвместима с Matisse, който помага при избора на композитни материали.

Уредът се състои от направляващ конус за улавяне на светлината, калибрираща капачка, оптичен кабел за свързване към телефон или таблет и USB- зарядно.

Свържете направлявващия конус към iPhone/iPad и го приближете към съответния зъб, на който желаете да определите цвета и на отвореното приложение(Optishade App) ще получите вашия резултат.

С помощта на приложението можете да съхранявате база данни за вашите пациенти и също така лесно да изпращате информация за цвета до лабораторията. Това изключително ще подобри вашия работен протокол по времена ресторативни и протетични възстановявания.