Ултразвукова ваничка CD 7810 (A)


• Резонанс на честотата 42 kHz
• Таймер - 5 цикъла
• 600 ml
• Гаранция 6 месеца